Praktisk Info

 

 

Praktisk info

DSMF Symposium 2017

Dato

Mandag den 22. maj 2017

 

 

Sted

FænøSund Konference A/S.

Oddevejen 8

5500 Middelfart

 

Tlf. 63 40 19 06

Reception@fsund.dk

 

 

Deltagergebyr

Ordinære deltagere: Kr. 1.350 - 1 dag inkl. forplejning og festmiddag

Firmaudstillere: Level 1 kr. 25.000 / Level 2 kr. 8.000

 

 

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding af såvel ordinære deltagere som udstillere er søndag den 23. april 2017.

 

Ved tilmelding senere end søndag den 23. april 2017 beregnes et administrationsgebyr på kr. 250.

 

 

Firmaudstilling

Ønsker man som udstiller at overnatte på FænøSund er det muligt, for egen regning, at booke

overnatning via http://faenoe-park-dk.book.direct/en-gb/

 

 

Posterudstilling

Bedste poster honoreres med en pris på kr. 2.000.

 

Abstracts sendes til Tvebacher@gmail.com senest 5. maj 2017

 

 

Reklamemateriale

Materialet skal være os i hænde senest 23. april 2017

 

Reklamemateriale sendes til:

 

Aarhus Universitetshospital

Afd. for Medicinsk Fysik

Nørrebrogade 44, bygn. 5J, 2.

DK-8000 Aarhus C

Att. Lisbeth Østerman Nielsen